Tin tức - sự kiện

Tìm hiểu về hương trong Phật giáo

Hương sạch Marin 27/10/2017
Với người phật tử, nén hương khi dâng trước Phật cũng mang ý nghĩa “hương tín”, hiểu theo nghĩa đang báo tin đến chư Phật, Bồ-tát rằng: “Con đang đứng trước hình tượng của Ngài và nguyện tu học theo hạnh nguyện của Ngài”. Tuy nhiên, trong đạo Phật, ngoài ý niệm truyền tin, hương còn giữ vai trò ...

Có phải khói hương càng thơm, tàn hương càng cong thì càng có lộc?

Hương sạch Marin 26/10/2017
Khói hương càng thơm, tàn hương càng cong thì càng độc hại và dễ gây ung thư! "..Muốn tàn hương khi thắp cong xoắn lại không bị gãy nên người ta ngâm hương vào dung dịch axit photphoric (H3PO4). Khi cháy, chất này sẽ làm tăng nhiệt độ, giúp hương cháy nhanh. Đây là điều kiện để tăm hương đư...

Hương (nhang) bạn đang sử dụng có đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và gia đình?

Hương sạch Marin 26/10/2017
Hương (nhang) bạn đang sử dụng có đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và gia đình? Vấn đề này trước giờ ít được người tiêu dùng để ý, quan tâm đến vì truyền thống, thói quen và quan niệm khi sử dụng hương. Đa số người tiêu dùng đến giờ vẫn chủ yếu quan tâm đến giá cả, mùi thơm, càng rẻ, càng t...

Hãy xem hương tẩm hóa chất độc hại đến mức nào?

Hương sạch Marin 26/10/2017
=> Một hộp Hương sạch Marin thắp cả năm chỉ ngang 1 bát phở, sao bạn bắt con cháu mình chịu đựng? "Giới hương, định hương dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương" Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam bảo tiền". Dịch nghĩa: Năm thứ hương...