Tin từ Hương sạch Marin

Hương sạch MARIN có dùng để biếu được không?

Hương sạch Marin 26/10/2017
Nén hương trong tâm thức của người Việt là cầu nối âm dương nên hầu hết đều nghĩ: Hương dành cho việc thờ cúng, hương thắp cho người đã mất. Nên nén hương vô hình chung trở thành cấm kỵ Tôi không nghĩ như vậy ! Tôi nghĩ nén hương giống như một sản phẩm khác do chính con người tạo ra như...

Hương sạch cũng như thực phẩm sạch

Hương sạch Marin 26/10/2017
Hương sạch cũng như thực phẩm sạch. Có một người anh đã viết stt như vậy nên việc xây dựng muc tiêu hướng tới cho sản phẩm này rất rõ ràng. Hương sạch MARIN chỉ có 1 công thức duy nhất, thơm vừa đủ đề cảm thấy ấm cúng. Ngày lạnh cũng như ngày nắng mùi thơm dịu của Hương sạch MARIN lan ...